GAI T Ffoto.jpg

GAI TOMS

a'r BANDITOS

 

NEWYDDION / NEWS

Gai Toms press shoot.jpg

GAI TOMS MUSIC

Mae cerddoriaeth Gai Toms ar gael ar y gwefanau ffrydio arferol - Spotify / Apple ayyb. Neu, gwell byth... prynwch CD!

Gai Toms' music is available on most music sites - Spotify / Apple etc. You can also buy CD's direct from the label / artist.

RECORDIAU SAIN

RECORDIAU SBENSH

GAI T POBOL CLAWR2.jpg

POBOL DDA Y TIR.
SENGL A FIDEO / SINGLE & VIDEO

Allan RWAN! (ers 14/08/2020). PRYNWCH / GWRANDWCH YMA!!

Fideo isod.

Cysylltwch am PR, WAV/MP3 a lluniau.


Out NOW! (released 14/08/2020). BUY BUY/STREAM HERE!

Scroll down for video.

PR/WAV/MP3/art available. Get in touch.

190807_BHE_Mercher_8890_.jpg

ORIG. TAITH / TOUR 2019

Llynedd (2019), daeth Gai Toms a'r Banditos a 'Orig' yn ol i'r byd. Albwm a thaith yn seiliedig ar y cawr o Ysbyty Ifan, Orig Williams aka El Bandito.

Prynwch CD ORIG / Buy ORIG CD from Recordiau SAIN

Last year (2019) was the 'Year of Orig', a celebration of Welsh wrestling legend Orig Williams, aka El Bandito. Gai Toms released an album based on his life, titled 'Orig', with his Banditos band, and toured Welsh theatres with shows climaxing in wrestling themed bonanzas! 

Tach/Nov 1 : Galeri, Caernarfon

SOLD OUT

Tach/Nov 14 : Lyric, Caerfyrddin

Tach/Nov 15 : Felinfach, Dyffryn Aeron

Tach/Nov 16 : Neuadd Dwyfor, Pwllheli

Tach/Nov 23 : Twm o'r Nant, Dinbych

*Tach/Nov 30 : Duke of Wellington, Y Bontfaen

CANCELLED* Ymddiheuriadau/Apologies

Rhag/Dec 6 : Neuadd Ysbyty Ifan

07943 082746 / Brysiwch!!

Rhag/Dec 13 : Y Pengwern, Llan Ffestiniog

SOLD OUT

 
 

CREADIGOL / CREATIVE

Yn ogystal a bod yn artist cerddorol cynhyrchiol, mae Gai Toms yn cynnig gwasanaethau eraill hefyd.

Not just a songwriter!

 
IMG_0107.jpg

CREUHAU

Gwasanaethau Creadigol Gai Toms Cyf! Cyfansoddi a barddoniaeth yw'r prif sgiliau wrth gwrs, ond gyda'i gefndir yn myd theatr a diddordeb brwd mewn ffilm, gall troi ei law at sgiliau eraill hefyd. Gyda dros 20 mlynedd o brofiad fel ymarferydd creadigol, mae Gai Toms yn ased gwerthfawr ar brosiectau creadigol o bob math, boed hynny ar gyfer addysg (Cwricwlwm Creadigol / Ysgolion Creadigol Arweiniol), menter, cymuned neu'r cyfryngau. Cryfder Gai Toms yw'r gallu i gyfuno elfennau gwahanol i'r prosiect, yn artist aml-arddull (auteur). 

creuHAU - Gai Toms creative services Inc!! Creu means 'to create', hau means 'to sow' or 'to distribute'. Music and poetry ar the main skill sets of course, but with a background in theatre and a passion for film, Gai Toms can offer an array of skills. With over 20 years experience as a creative practitioner, Gai Toms is a valuable asset on all kinds of projects, whether they are for educational purposes (Creative Curriculum / Lead Creative Schools), for enterprise, community or media. Gai Toms' strength is the ability to bring creative elements together, a true auteur!

Cysylltwch i drafod eich prosiect / Get in touch to discuss your project

Iard Chris5.jpg

BIO

Gai Toms (Gareth J Thomas), canwr-gyfansoddwr o Stiniog.

Ers 1992, mae wedi cyfrannu'n sylweddol i'r byd cerddorol Cymraeg dan faner Anweledig, Mim Twm Llai a Brython Shag. Mae ei albwm diweddaraf 'Orig' (2019), efo'r Banditos, yn ddathliad cerddorol a chreadigol o fywyd y reslar Orig Williams (El Bandito) a gafodd lawer o glod a bri ar lawr gwlad. Eleni, mae albwm newydd ar y gweill gan Gai Toms - 'Y Filltir Gron', gyda sengl/fideo o'r enw 'Pobol Dda y Tir' allan RWAN!

Gai Toms (Gareth J Thomas), singer-songwriter from Cymru/Wales.

A prolific creative force with Welsh bands such as Anweledig, Mim Twm Llai and Brython Shag. He has one English language album titled 'The Wild, the Tame and the Feral' (2014). His latest album 'Orig' (2019), is a 11 track wrestling themed musical bonanza based on the life of Welsh wrestling legend Orig Williams, aka El Bandito. The live performances were epic! Now, Gai Toms is working on a new album 'Y Filltir Gron' (The 'Round' Mile) and will feature his latest single / video 'Pobol Dda y Tir' (Good people of the land), out NOW!

Discograffi / Discography:

Gai Toms

202? Y Filltir Gron (album / TBC)

2019 Gai Toms a'r Banditos - Orig (album - Sain / CD)

2017 Gwalia (album - Sbensh / CD+LP)

2014 The Wild, The Tame & The Feral (album - Sbensh / CD)

2012 Bethel (double album - Sbensh / CD)

2008 Rhwng y Llygru a'r Glasu (album -Sbensh / CD)

Brython Shag

2015 Brython Shag (album - Sbensh / CD)

Mim Twm Llai

2006 Yr Eira Mawr (album - Crai / CD)

2005 Straeon y Cymdogion (album - Crai / CD)

2002 O'r Sbensh (album - Crai / CD)

Anweledig

2001 Gweld y Llun (album - Crai / CD)

1998 Sombreros yn y Glaw (album - Crai / CD)

+ various EP's

Music on most sites + Welsh record & book stores, o'r buy direct from:

Recordiau SBENSH

Recordiau SAIN

 
 
 
190807_BHE_Mercher_5793_.jpg

CYSWLLT / CONTACT

Y dorf yn mwynhau Gai Toms a'r Banditos - 'ORIG', Ty Gwerin, Eisteddfod Genedlaethol Sir Sonwy 2019.

The audience enjoying Gai Toms a'r Banditos - 'ORIG' at the National Eisteddfod 2019.

Ffoto : Betsan Haf Evans

Thanks for submitting!