GAI TOMS

a'r BANDITOS

 

BIO

Gai Toms (Gareth J Thomas), canwr-gyfansoddwr o Stiniog.

Ers 1992, mae wedi cyfrannu'n sylweddol i'r byd cerddorol Cymraeg dan faner Anweledig, Mim Twm Llai a Brython Shag. Mae ei albwm diweddaraf 'Orig' (2019), efo'r Banditos, yn ddathliad cerddorol a chreadigol o fywyd y reslar Orig Williams (El Bandito) a gafodd lawer o glod a bri ar lawr gwlad. Eleni, mae albwm newydd ar y gweill gan Gai Toms - 'Y Filltir Gron', gyda seng/fideo o'r enw 'Pobol Dda y Tir' allan yn fuan.

Gai Toms (Gareth J Thomas), singer-songwriter from Cymru/Wales.

A prolific creative force with Welsh bands such as Anweledig, Mim Twm Llai and Brython Shag. He has one English language album titled 'The Wild, the Tame and the Feral' (2014). His latest album 'Orig' (2019), is a 11 track wrestling themed musical bonanza based on the life of Welsh wrestling legend Orig Williams, aka El Bandito. The live performances were epic! Now, Gai Toms is working on a new album 'Y Filltir Gron' (The 'Round' Mile) and will feature his latest single / video 'Pobol Dda y Tir' (Good people of the land), out soon!

 

NEWYDDION / NEWS

SENGL A FIDEO NEWYDD
NEW SINGLE & VIDEO

POBOL DDA Y TIR, yn fuan! / Soon!

CREUHAU

Creu yn y Fro a thu hwnt! Yn ogystal a chyfansoddi, recordio a gigio stwff ei hun, mae Gai hefyd yn ymarferydd creadigol dan yr enw 'creuHAU'. Gall arwain gweithdai o bob math yn ymwneud a cherddoriaeth, barddoniaeth, drama, ffilm, animeiddio stop motion, storïo, dyfeisio a sgriptio. Gall hyn fod ar gyfer y cwricilwm newydd, neu ar gyfer mentrau cymunedol. Cysylltwch!

Gai Toms is also a creative practitioner, and can lead a variety of creative workshops in songwriting, poetry, theatre, film, stop motion, devising and scripting. Ideal for the new curriculum and community activities. Get in touch!

ORIG. TAITH / TOUR 2019

I ddathlu 'Orig', byddwn yn mynd ar daith o amgylch theatrau, neuaddau a thafarndai Cymru. Nid gig cyffredin mohoni... dewch! Dyddiadau isod.

To celebrate 'Orig', we're touring Welsh theatres, halls and pubs. Get ready to rumble! Dates below.

Tach/Nov 1 : Galeri, Caernarfon

SOLD OUT

Tach/Nov 14 : Lyric, Caerfyrddin

0345 2263510

Tach/Nov 15 : Felinfach, Dyffryn Aeron

01570 470697

Tach/Nov 16 : Neuadd Dwyfor, Pwllheli

01758 704088

Tach/Nov 23 : Twm o'r Nant, Dinbych

01745 812822

*Tach/Nov 30 : Duke of Wellington, Y Bontfaen

CANCELLED* Ymddiheuriadau/Apologies

Rhag/Dec 6 : Neuadd Ysbyty Ifan

07943 082746 / Brysiwch!!

Rhag/Dec 13 : Y Pengwern, Llan Ffestiniog

SOLD OUT

 
 
 
 

CYSWLLT / CONTACT

Y dorf yn mwynhau Gai Toms a'r Banditos - 'ORIG', Ty Gwerin, Eisteddfod Genedlaethol Sir Sonwy 2019.

The audience enjoying Gai Toms a'r Banditos - 'ORIG' at the National Eisteddfod 2019.

Ffoto : Betsan Haf Evans

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

©2020 Gai Toms