Newyddion / Blog

FREE! New single, o'r albwm nesa - 'The Wild the Tame and the Feral'.

https://sbensh.bandcamp.com/track/free

Albwm allan tymor yr Hydref TBC!

--

GAi ToMS i chwarae Festival No.6 - 5ed o Fedi, Llwyfan Clough.

http://www.festivalnumber6.com/music/view/629

--

GAi ToMS / Sian James / Nuba Nour - TAITH CENHEDLOEDD DAN DDYFROEDD!  
Chwefror 19, 2014

Mi fydd y daith yma yn cychwyn Mawrth y 1af - Neuadd Buddug, Bala.

www.dammednations.com

--

Anthem sioe plant Eisteddfod yr Urdd    Chwefror 12, 2014

Mae Cwmni'r Fran Wen wrthi'n tynnu'r darnau jisgo at ei gilydd i'r sioe arbennig yma. Mae Gai wedi ei alw, unwiath eto, i gyfansoddi'r anthem i'r sioe. Mae GT wedi cyfansoddi caneuon i sawl sioe gerdd, gan gynnwys 'Y Gwylliaid y Bonheddwr a'r Brain' (Steddfod Genedlaethol, Bala 09 / Awdur - Bethan Gwanas), 'Wil wrth y Wal' (Steddfod Genedlaethol Eryri 05 / Awdur Angharad Tomos) + mwy. Da chi isio cân / caneuon ar gyfer unrhywbeth arbennig? Cysylltwch!

--

GAi ToMS Y CYFARWYDDWR? BLAENAU: Heddiw, Ddoe a Fory. Chwefror 10, 2014

Mae GT ar fîn cychwyn prosiect cymunedol ym Mro Ffestiniog ar y cyd a Llyfrgell Cenedlaethol Cymru (LLGC) - Blaenau: Heddiw, Ddoe a Fory. Mae LLGC yn mynd i wahanol froydd yn flynyddol i ddangos hen ffilmiau o'r archif, tro Stiniog ydi eleni... ond tro mae, maen't wedi gofyn i GT ddod a gogwydd gwahanol i'r peth. Gyda'i gefndir theatrig, mae GT ar y cyd a'r bardd Sian Northey a'r dyn ffilm Owian Llyr, am ddyfeisio sioe newydd sbondanlli yn defnyddio'r hen ffilmiau fel sbardun i ddarnau newydd o waith, foed o'n farddoniaeth, cân, sgript neu ffilm newydd. Perfformiad ymlaen yn CELLB, nos Fercher Chwefror 26ain. Tocynnau / Am ddim! 01970 632535. Chwilio am gyfarwyddwr / syniad theatrig unigryw? Cysylltwch!

--

Band newydd - 'BRYTHON SHAG' Ionawr 27, 2014

Mae GT yn falch o gyhoeddi bod band newydd ar y gweill - Brython Shag! Pedwarawd o Fro Ffestiniog. Wedi tair mlynedd o greu ac ymarfer mae'r band wedi setlo yn Stiwido SBENSH i recordio'r deunydd, mwy ddod!

Canu - Ceri C
Bâs - Deian Rhys Jones
Gitâr - Gai Toms
Dryms - Jason Hughes

Tamaid i aros pryd (YOUTUBE)

Facebook / Twitter #brythonshag

--

SENGL a FIDEO NEWYDD!  Rhagfyr 16, 2013.

'Cefn Trwsgl'... ar gael i'w lawrlwytho ac i'w wylio o'r dyddiad hwn! Elw o'r gwerthiant yn mynd at Apêl Cwmorthin.
Gwyliwch y gofod ar twitter @sbenshmusic / @gaitoms am y dolenni!

--

DAMMED NATIONS!   GORFFENAF 16, 2013

Mae GT wedi bod yn cydweithio efo Sian James a cherddorion o Nubia (Aifft) ar brosiect cerddorol cyffroes sy'n ymwneud a chymunedau sydd wedi eu boddi yn enw 'datblygiad'. Mae'r criw i gyd wedi mwynhau wythnos o rannu syniadau ac ymarfer croestoriad o ganeuon a cherddi Nubieg a Chymraeg. Bydd taith o amgylch theatrau Cymru (ac ambell un yn Lloegr) yn 2014, dyddiadau i'w gadarnhau! Trefnwyd y prosiect hwn gan 'Access all Areas'.

--

BETHEL nawr ar iTUNES / Spotify!
  IONAWR 28, 2013

--

BLWYDDYN NEWYDD DDA!          IONAWR 5, 2013

Mi fydd Bethel ar gael o siopau ar-lein yn fuan (MP3 dnlds)

Hefyd, mae cynllun i ryddhau feinyl cyfyngiedig, dyddiad i'w gadarnahu ('Bethel V' ... y goreuon')

--

DATGANIAD I’R WASG               TACHWEDD 26, 2012

GAi ToMS – BETHEL
Yr albwm dwbl hirddisgwyliedig. Gwledd o gerddoriaeth!              (CD)

Dyma’r ail albwm i’r trwbadwr o Fro Ffestiniog ers difa’r enw Mim Twm Llai.
Y tro hwn, albwm dwbl / 2 CD  - 1.Bethel Hen  a  2.Bethel Newydd.

Dathliad yw’r albwm o fywyd newydd festri Capel Bethel yn Nhanygrisiau, Bro Ffestiniog. Mae Gai Toms wedi buddsoddi yn yr adeilad er mwyn ei drosi i stiwdio recordio, gofod ymarfer a swyddfa i Recordiau SBENSH. Cyn newid yr adeilad yn gyfan gwbl, penderfynodd recordio albwm fel teyrnged i’r hen, ac i ddathlu’r newydd.

CD1. Mae Bethel Hen yn gyfle i’w glywed fel cyfansoddwr a pherfformiwr amrwd. Cynhyrchiad syml gyda llais a gitâr yn bennaf, ond... er y teitl ‘Hen’, caneuon gwreiddiol newydd sbon sydd arni, gwerin eu naws ond yn gyfoes ac yn fythol ar yr un pryd.

CD2. Ar Bethel ‘Newydd’ clywn Gai Toms a’r band, caneuon aml-arddull gwreiddiol ond gyda swn a chynhyrchiad llawnach na’r hyn a glywir ar ‘Hen’. Does dim ond angen gwrando ar ddeunydd Anweledig a Mim Twm Llai i brofi nad yw cymysgu arddulliau yn beth newydd iddo.

“Rwyf wedi gweithio’n galed iawn ar Bethel ac yn falch iawn o’r canlyniad, hon yw fy albwm orau hyd yn hyn. Ni fuasai’r albwm yn swnio fel y mae hi heb y cyfrannwyr i gyd, rwyf mor lwcus i fod yn ran o gymuned cerddorol talentog yma yng Ngogledd Cymru.”   GT

Ar y cyfan mae Bethel yn wledd o gerddoriaeth ble mae ymroddiad yr artist i’w grefft yn amlwg iawn. Dyma Gai Toms ar ei orau, dylai hon fod yng nghasgliad pawb.

CYFRANNWYR: Er mai artist unigol gyda band yw Gai, mae cyfoeth o artistiaid yn cyfrannu i’r wead sonig. Mae’r band ffyddlon arni wrth gwrs, ond hefyd cawn gerdd arbennig gan y bardd a’r awdur Dewi Prysor, mae Seindorf yr Oakley a Chôr y Moelwyn yn ychwnegu sain epig, y dyn sax Edwin Humphreys yn gwneud ei 75ed ymddangosiad ar albwm yn ogystal a sgat byrfyfyriol gan y bardd o Efrog Newydd - Bob Holman! Mae ymddangosiadau arbennig hefyd gan criw o Dangrisiau yn cynnwys Dr Meredydd Evans (94bldd oed!), Ceri Cunnington (Twmffat), Phil Lee Jones (GHF / Twmffat), Lauren Humphreys, Kaz a Asa Bentham (Estella), Owain Jones (Masters in France) a chôr o blant Ysgol Tanygrisiau + mwy. (rhestr llawn i’w weld ar y clawr)

GIG / PARTI LAWNSIO: Nos Iau, Rhagfyr 6ed. Cellb, Blaenau Ffestiniog. Yr un noson a ‘Noson Goleuo Stiniog’ (troi goleuadau Nadolig ymlaen). Perfformiad arbennig gan Gai Toms + band rhwng 8.30yh a 9.30yh. Croeso i bawb!

Mi fydd BETHEL ar gael i’w brynu yn fuan wedi’r lawnsiad. Pris CD £12.99!
Ar gael o wefan Sbensh / Sadwrn.com / Siopau Cymru / iTunes / Amazon ayyb

Bydd Gai Toms a’r band yn teithio Bethel yn 2013. Dyddiadau i’w cadarnhau.

Gigs 2015

(S) Solo
(B) Band


Gigs i ddilyn yr albwm... (TBC)
 

Cysylltwch i drefnu gig. Diolch!

Gallwch ymweld â Gai Toms ar:
Am fwy o wybodaeth artistiaid label Sbensh ewch i: Sbensh